Överfallslarm och ytterligare säkerhet i butiken

Överfallslarm och ytterligare säkerhet i butiken

Det finns flera enkla åtgärder för att öka säkerheten i en butik. För de anställda kan exempelvis överfallslarm installeras och väktarpatrullering beställas. För att minska risken för stölder kan bland annat övervakningskamera användas samt att produkter med högt värde förvaras oåtkomligt.

Övervakning och säkerhet för egendom

  • Övervakningskamera

Att installera en övervakningskamera innebär minskad risk både för stölder och överfall. Det kan vara avskräckande samtidigt som hjälp snabbt kan skickas om ett överfall ändå skulle ske. När ett larm aktiveras ser larmoperatörerna vad som händer tack vare dessa kameror och kan exempelvis skicka väktare och polis. Bäst säkerhet skapas om kameran även är kopplad till ett överfallslarm.

  • Larmsystem

Vilket larmsystem som en butik behöver ha beror främst på var butiken är belägen. Ligger den på bottenplan vid en gågata eller högt upp i ett höghus? Inbrottslarm, brandlarm, vattenlarm eller kameror? Vad behövs för att skapa säkerhet för egendom som finns i lokalerna.

  • Värdeskåp / Kassaskåp

Även om dörrarna är låsta och larm finns så bör mer värdefull egendom förvaras i kassaskåp som kan förankras i byggnaden. Sker ett inbrott ska det ta lång tid att hitta samt forcera kassaskåpet. På den tiden hinner polis eller väktare till platsen. Placera kassaskåpet långt in i butikens lokaler – få ska veta var det står.

  • Rökskydd

Ännu ett alternativ är att skapa ett ”rökskydd”. När larmet aktiveras fylls ett rum av tjock rök vilket gör det omöjligt att hitta rätt.

Överfallslarm och säkerhet för de anställda

  • Överfallslarm

Det finns flera olika modeller av överfallslarm – alla med målet att påkalla hjälp om så behövs. I en butik används ofta en kombination av fast installerat larm (vid kassan) samt bärbart larm för de som rör sig i butiken. Vid aktivering kan kollegor och larmbolag få notiser och snabbt agera utifrån detta.

  • Utbildning

Att ha överfallslarm och andra säkerhetsinstallationer är viktigt – men det krävs att personalen även vet hur de ska användas. Minst en gång per år bör alltså larmet testas på plats i butiken. Varje anställd får prova hur det är att larma och se vad som händer i kontakt med larmbolaget.

  • Rutiner

Att se över rutiner skapar säkerhet. Var och när upplever de anställda sig otrygga? Behöver kontanter, eller annat av värde, förflyttas och hur sker i så fall detta? Vilka rutiner finns vid ensamarbete, nattarbete eller om något oväntat skulle hända?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *