Etikett: apputvecklare

Apputvecklare

En ny sorts mjukvarukodning

Även om nu de flesta hunnit vänja sig vid android, iPhone, surfplattor och mobila applikationer, är det ett ganska nytt fenomen på marknaden. Att hitta apputvecklare som kan hantera de utmaningar som kommer med en ny sorts mobilutveckling kan därför vara svårt även för de som har stor erfarenhet av att köpa in mjukvara från utvecklare både i Sverige och internationellt.

När man skall hitta apputvecklare för en specifik produkt är det viktigt att man kan föra dialog nära den som utvecklar och skriver appen. En projektledare eller flyktig kontakt med en säljare, riskerar att innebära fel då viktiga delar av beställningen missuppfattas eller försvinner. I tips för inköpare och beställare förekommer därför ofta tips om att man skall förvissa sig om att man kommer diskutera direkt med de som skriver kod och inte med någon som är för långt bort i verksamhetens organisation.

Erfarenhet från mjukvaruutveckling

När man skall hitta en leverantör av appar, är det bra att gå igenom leverantörens bakgrund och kunskap på området. Det är inte helt ovanligt med apputvecklare som inte har för lång erfarenhet vilket kan visa sig under projektet. Den som vill känna sig något mer övertygad om att allting kommer att kunna fungera utan avbrott, kan välja utvecklare som under många år skrivit applikationer utifrån skisser kunden utformat.

Även om mobilapplikationer bygger på samma språk som apputvecklare i alla år använt sig av, finns det skillnader som gör att man kan behöva tänka till lite extra. Vid beställning av en mobilapp är det som alltid viktigt att vara tydlig och få med alla de funktioner man önskar. Det är vanligt inom mjukvaruutveckling att det finns en diskrepans mellan kundens idé och önskemål. Det är kort sagt för svårt att skriva ner allting som skall vara med i applikationen om man inte har inblick i utvecklingen och de processer som ligger bakom en färdig applikation.

Under arbetets gång är det också viktigt med återkoppling och kontinuerlig dialog. På detta vis kan man komma runt flera av de problem som annars riskeras när man köper mjukvarutjänster eller applikationer av någon.