Etikett: Dödsbo

Det praktiska i sorgen

Att behöva ta hand om ekonomin och det administrativa kring en bortgång är ofta oerhört plågsamt. Det innebär en djupdykning i den avlidnas liv på många sätt och bland minnessaker och kläder vill man ibland lämna över ansvaret till någon som orkar hantera situationen och som kan ta tag i det praktiska. Att minnas en avliden i dennes sista levande stunder kan kännas bättre än att behöva möta pappershögarna som har lämnats kvar.

I de allra flesta städer finns olika tjänster att välja på där dödsbon kan tas omhand för att avlasta de eftersörjande. Vissa känner att sorgen lättare bearbetas under genomgången av kläder och saker och läsandet av gamla brev och anteckningar men vill lämna det juridiska åt någon annan.

Alla uppgifter om den avlidnes tillgångar och skulder måste skickas in till Skatteverket och dessa kan vara svåra att räkna fram. Genom att anlita ett bolag som auktionerar ut valda delar av hemmet kan tillgångarna bli tydligare och eventuella skulder räknas fram. För ett dödsbo i Lund är det enklast att anlita ett lokalt företag som kan ställa upp snabbt och hugga tag där det behövs. Med lokal kännedom och heltäckande service går det oftast väldigt snabbt att få dödsboet sålt, städat och administrativt hanterat.

När du vänder dig till ett företag för att få hjälp med en anhörigs dödsbo så se till att du har tittat igenom alla ägodelar och föremål ordentligt. Om de ska säljas måste du vara säker på att det är rätt beslut. I stunden av sorg är det lätt av vi vill slippa se allt som påminner oss om den avlidna men med tiden kan detta ändras.