Etikett: förändringar

Förändringar över generationer

Under de senaste 150 åren har vi nordbor i genomsnitt blivit ungefär 14 centimeter längre. Det är alltså inte konstigt om dörröppningar i gamla hus tycks låga eller om gamla sängar känns korta.

På grund av förändringarna så blir det allt vanligare med svenskar som är över två meter långa och har över storlek 50 i skor. Ett vanligt problem är dock att storlekar på kläder inte alltid hänger med och det kan vara svårt att få tag på moderna kläder som sitter snyggt. Storakläder.se är en site som har tips på vad man ska tänka på om man är större än genomsnittet.

Enligt Illustrerad Vetenskap beror den snabba utvecklingen på tre saker. För det första skedde en stor utblandning av gener i samband med industrialiseringen. Tidigare gifte sig människor och skaffade barn med andra som bodde i närliggande samhällen, vilket över tid ledde till en mildare grad av inavel. Inavel bidrar ofta till att hålla nere längden. I samband med industrialiseringen flyttade människor in till städer och större samhällen, vilket ökade antalet potentiella partners och minskade inaveln.

En annan anledning beror på maten, då bra mat under barndomen spelar en stor roll för vår slutlängd. Kost som innehåller mycket vitaminer, mineraler och proteiner främjar längden.

Den tredje anledningen enligt Illustrerad Vetenskap är att barn i mindre utsträckning drabbas av infektionssjukdomar nu än tidigare. Infektioner under den tidiga barndomen har en stor inverkan på barnets slutlängd.

I genomsnitt har människor blivit 10 centimeter längre under de senaste 150 åren och för hundra år sedan var amerikaner 7 centimeter längre än västeuropéer. Idag är det dock tvärt om, vilket tros bero på bättre kost i Europa. Det är lätt hänt att man blir förvånad över hur korta tidigare generationer har varit när man hittar gammal information – och det gör att man kan börja fundera över hur långa vi kommer att vara i framtiden.