Etikett: jurist

En fastighetstvist tar tid att lösa

Över hela Sverige så inträffar olika typer av affärer som går snett och där köpare och säljare efter det att kontraktet skrivits plötsligt vill ändra på villkoren. Då det gäller fastigheter så är detta inget undagtag utan snarare en regel; speciellt om man ser på hur det sett under senare år då antalet fall av en fastighetstvist kommit att öka ganska markant.

En fastighetstvist kan innebära att en säljare av en fastighet uppger att hyrorna från de personer boende i lägenheterna inbringar mer pengar än vad de i själva verket gör och en fastighetstvist kan lika gärna handla om det faktum att fastigheten i fråga visat sig ha stora brister. Oavsett vilket så handlar det om en allt annat än lättlöst process och där man som inblandad part får räkna med två saker:

  • Det tar tid. En fastighetstvist är ingenting som man löser i en handvändning och detta oavsett var den äger rum. Det är inte ovanligt att flertalet rättsinstanser avverkas i samband med en fastighetstvist och av den anledningen så får man vara beredd på att det kommer att kräva både tålamod och kraft. Samt – framförallt – ett skickligt ombud i form av en fastighetsjurist som verkligen är påläst om vad tvisten handlar om. Tyvärr i många fall så är det snarare den fastighetsjurist man anlitar som avgör en fastighetstvist och inte själva sakfrågan i sig.
  • Det kommer att kosta pengar. Som vi sa; i och med att en fastighetstvist tar lång tid – generellt sett, det finns naturligtvis de som går fort att lösa också – så får man vara beredd att det kostar pengar. Ombudet – som vi sa var avgörande – jobbar inte gratis och ju bättre sådant man anlitar, desto dyrare blir det också. Går en fastighetstvist från Tingsrätten till Hovrätten – ja, då ökar också kostnaden som man kan bli skyldig att betala.

Sett till dessa två punkter så är det alltså svårt att förstå varför en fastighetstvist förekommer så frekvent som i dagens Sverige då man har så mycket att förlora. Å andra sidan dock: skulle du vilja köpa en fastighet och tvingas betala en massa pengar direkt för en dränering, för ett byte av tak eller för ett omfattande stambyte som du inte blivit informerad av säljaren innan? Förmodligen inte och där vi också svaret; rätt skall vara rätt – även då det kommer till en fastighetsaffär.