Etikett: vård

Privat personlig assistans är ofta att föredra i Stockholm

Det finns väldigt många skeptiker som pekar på farorna som finns inom privatiseringar. Det som dessa ofta brukar peka på är att den egna jakten på vinst går ut över den vård som man åtagit sig att sköta; oavsett här om det handlar om en skola, om det handlar om äldreomsorg eller om det handlar om något som exempelvis apotek eller tandläkare. I många fall så har dessa skeptiker redan på förhand bestämt sig: privatiseringar är dåliga. Punkt.

Sanningen här? Ja, det finns vissa skräckexempel på där dessa skeptiker de facto haft rätt och dr riskkapitalister inom exempelvis äldreomsorg låtit plånboken vara den största drivkraften och där man i allra högsta grad dragit nytta av den vinst som finns inom området och låtit de som behöver vården lida.

Men – det finns även andra branscher och områden där privatiseringar enbart varit av godo och här kan vi nämna personlig assistans som ett gott exempel och detta särskilt om man ser till Stockholm. Varför? Jo, av den anledningen att man inom privat personlig assistans kan erbjuda kunden (den person som behöver hjälp) mer skräddarsydda lösningar.

Naturligtvis så har man även inom privat personlig assistans regler att förhålla sig och man måste även där utgå från de beslut angående hur stor budget man har att röra sig med för varje kund, hur många timmar av personlig assistans som krävs och hur många anställda som ska arbeta; däri ligger ingen skillnad mot hur personlig assistans ser ut jämfört med kommunen.

Skillnaden är istället vilka anställda som finns och matchningen som går att göra mot varje kund. Kort sagt; inom personlig assistans driven av ett privat företag finns inga listor som innebär att en person på något sätt går före någon annan i kön (något som kan vara fallet inom kommunen där en person kan tilldelas ett uppdrag som den definitivt inte är lämpad för) och där man istället försöker hitta personal som verkligen passar ihop med kunden i fråga i Stockholm.

Personlig assistans ger ett mervärde i Stockholm

Har man – som exempel på detta – en ung, rullstolsbunden kille med intresse av sport och som gillar att exempelvis gå på hockey coh fotboll i Stockholm – ja, då är det också viktigt att personalen som finns till hands delar detta intresse; personlig assistans ger på så sätt ett utbyte och där både personal och kund kan utveckla en starkare relation till varandra. Man skapar – kort sagt – ett band där personlig assistans fungerar på det sätt som det är tänkt att göra; personalen bli, förenklat här, ett par extra händer och ben och är i övrigt en del av kompiskretsen till kunden.

Det här området är något som borde tysta även den mest högljudda skeptikern till privatiseringar; personlig assistans i Stockholm har visat att det går utmärkt att kombinera perfekt vård med ekonomisk vinst.